UAB „MARTONAS“ dalyvauja Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos įgyvendiname projekte

Projekto pavadinimas: „Darbo praktikos įgijimas mokymosi metu“

Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0010

Projekto vykdytojas – Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.

Projekto partneriai – 11 automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonių.

Projekto tikslinė grupė – Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinės profesinio mokymo programos,  Automobilių mechaniko modulinės profesinio mokymo programos bei Automobilių kėbulo remontininko modulinės profesinio mokymo programos mokiniai (25 asmenys).

Projekto tikslas – padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei jo patrauklumą, organizuojant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje pameistrystės forma.

Projektas skatina sklandesnį perėjimą iš mokymosi į darbą, geresnį įsidarbinimą, glaudesnį švietimo ir verslo bendradarbiavimą, didesnę kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos atitiktį. 

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020-10-09

Projekto trukmė 14 mėn.

Projekto įgyvendinimui skirta 111 415,19 EUR

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.